White/Texture Sm French Monaco

White/Texture Sm French Monaco